De Prinses Marijkesluis

 in het Amsterdam-Rijnkanaal